Leden van StayConnected

Wat is Stay Connected?

Stay Connected is een sociaal netwerk voor jongeren met ervaring in de jeugdhulp of jeugd ggz. Jongeren die niet meer thuis kunnen wonen hebben extra steun nodig. Zij zijn vaak eenzaam, maar vinden het soms ook lastig om (weer) hulp te moeten vragen. Daarom hebben wij een netwerk opgezet van jongeren met ervaring in de jeugdzorg die elkaar kunnen steunen en samen dingen organiseren.

Jongeren met een verleden in de jeugdhulp hebben vaak ook de behoefte om begrepen en geaccepteerd te worden. Veel jongeren uit de jeugdhulp voelen zich niet begrepen door anderen of hebben last van vooroordelen. Stay Connected biedt een plek waar wij onszelf kunnen zijn zonder rekening te hoeven houden met wat ‘normale’ mensen vinden. Een mooie gelegenheid om andere jongeren te ontmoeten die weten wat je hebt doorgemaakt. Waardoor je je begrepen voelt en niet het gevoel hebt dat je dingen achter moet houden. Kortom een plek waar je je vrienden/vriendinnen of matties kan ontmoeten.

Het project is opgezet door ExpEx (Experienced Experts), jongeren met ervaring in de jeugdhulp die een training hebben gekregen om als ervaringsdeskundige iets te betekenen voor andere jongeren of instellingen of gemeenten. Wij leiden het project en ondersteunen het netwerk. Wij hebben zelf in de jeugdhulpverlening gezeten en weten wat het betekent om “client” te zijn.

Op www.expex.nl kan je meer over de ExpEx vinden.

Wie zijn wij

Projectgroep ExpEx: Sven van den Berg Robin van der Meel Nicky Verduyn Gerrit de Kok Ondersteuners Fietje Schelling Gaby Keasberry

Ervaringen met Stay Connected

Quotes van jongeren die mee hebben gedaan

Vaste locatie

Onze vaste ontmoetingsplek is het Oude Raadhuis, Laan Hofrust 4 in Rijswijk.

https://www.welzijn-rijswijk.nl/index.php?id=54

Colofon

Stay Connected is een initiatief van ExpEx Haaglanden (https://www.expex.nl/project/haaglanden/"), ondersteund door de gemeenten in Haaglanden (https://jeugdhulpingezinsvormen-haaglanden.nl/), Stichting van het Kind (https://www.stichtingvanhetkind.nl/) en Stichting Kinderperspectief (https://www.kinderperspectief.nl/).